Klempířské práce

Námi prováděné klempířské práce zajišťují odvod srážkové vody tak, aby do stavby nezatékalo. Provádíme oplechování veškerých střešních konstrukcí, a to na občanských, památkových i průmyslových stavbách. Nabízíme montáže střešních žlabů, svodů, lemování, oplechování komínů, atik a mnoho dalších klempířských prací.

Klempířské práce na klíč

Mezi základní klempířské služby, které provádíme, patří stavební klempířství, jenž zabraňuje zatékání děšťové vody střechou a zamezuje provlhčování zdiva, omítky a vzniku plísní. Poskytované klempířské práce provádíme na základě aktuálních norem platných pro jednotlivé klempířské práce. Klempířské práce nejsou jen okapy, ale i oplechování komína, úžlabí, svody, parapety oken a olemování štítů.

Klempířské práce jsou tradičním řemeslem, jehož počátky jsou datovány od 14. století. Kvalitně provedené klempířské práce zabraňují zatékání srážkové vody do domu a zvyšují tak odolnost stavby proti vlhkosti.

Naše služby

Zobrazit kategorii Naše služby