Oplechování atiky, klempířské prvky

Atiky jsou vystupující konstrukce na krajích střech. Oplechování atiky provádíme jak u šikmých střech, tak u plochých střech. Používáme různou škálu materiálů a barev, díky čemuž můžeme nabídnout kvalitní a zajímavé stavební klempířské prvky na objektech.

Atika chrání zdivo a fasádu domu proti soustavnému působení vlhkosti. Atika tak nabízí dlouhodobou ochranu před plísněmi a poškozením vzniklým dlouhodobým působením mrazu a deště.

Oplechování atiky

Oplechování atiky

Oplechování atiky se provádí převážně na plochých střechách s PVC fólie kdy je zapotřebí oplechovat atiku. Většinou se atika kotví do OSB desky která je pod PVC fólií. Atiku lze kotvit buď přímo nebo nepřímo. Přímé kotvení znamená, že se atika přímo pro šroubuje přes plech do Osb desky nebo případně do podkladového betonu na hmoždinky. Nicméně toto řešení neumožňuje dilataci atiky a může dojít deformaci plechu, zvlášť když je použit materiál z větší dilatací, například titanzinek, ten by neměl být nikdy kotven napřímo. Nepřímé kotvení znamená že se po obou stranách přidělají do OSB desky nebo do betonu zatahovací plechy a atika se za tyto plechy zapne. Tím pádem není žádný prostup skrz plech. Toto řešení je lepší, nicméně dražší. Další variantou kotvení atiky je lepení, převážně se používá enkolit, nicméně lepením atiky na enkolit máme špatné zkušenosti jelikož vlivem dilatace plechy na atice cestují v horším případě rovnou ulítnou. Dalším faktorem při oplechování atiky který si zákazník musí vybrat je spojování atiky. Atika se spojuje několika způsoby nejběžnější je na falc. Dalším způsobem jsou c lišty, které jsou esteticky více příjemné, nicméně varianta opět dražší. Poslední způsob je lepení nebo letování, toto se moc nepoužívá jelikož tímto způsobem zabráníme dilataci atiky.

Naše služby

Zobrazit kategorii Naše služby