Rekonstrukce a opravy střech

Realizujeme renovace a opravy střech dle Vašich požadavků. Námi nabízené renovace a rekonstrukce střechy zahrnují velké i malé opravy střechy, které mohou být nezbytné v důsledku působení povětrnostních vlivů.

Rekonstrukce střechy

Jsme parta českých zkušených řemeslníků a z 99% se zabýváme výhradně rekonstrukcemi střech.

Všichni spolu děláme již řadu let a každý ví co má dělat.

Jelikož nemáme žádné zaměstnance, můžeme si pracovní dobu přizpůsobit výhradně potřebám střechy. Vždy rozkryjeme a uděláme tu část střechy kterou ten den stihneme rovnou zakrýt a další nerozkrýváme, tím výrazně snižujeme riziko zatečení při rekonstrukci střechy.

Při rekonstrukci, opravě nebo renovaci střechy děláme vždy jen jednu střechu, abychom neodbíhali na jiné zakázky a střecha byla hotová v co nejkratší době.

Jak rekonstrukce střechy probíhá:

Po kontaktování zákazníkem se domluvíme na prohlídce střechy.

Při prohlídce střechy se domluvíme na podrobnostech, rozsahu a všech pracích co by měly souviset s rekonstrukcí střechy. Snažím se vždy upozornit na věci které by se měli udělat při rekonstrukci a rovnou je zahrnout do nabídky aby nevznikaly žádné vícepráce. Snažíme se nemít žádné vícepráce, aby veškeré práce byly zahrnuté v nabídce jakožto i celá doba trvání rekonstrukce, aby jsme dodrželi termín nástupu na následující střechu. Tím pádem víte že se snažíme dělat maximum aby jsme na Vaší střechu dorazili včas.

Po vzájemném doladění rozsahu prací a odsouhlasení nabídky přichází smlouva o dílo, kdy po jejím podpisu zákazník zaplatí předem dohodnutou zálohu, většinou 30% z celkové ceny.

Rekonstrukce střechy probíhá tak, že začínáme demontáží staré krytiny. Buď se hází ze střechy do kontejneru nebo se může pronajmout shoz na krytinu.

Dále pak přichází demontáž latí, demontáž žlabů, oplechování až na krovy, které se zametou a nastříkají impregnací proti dřevokazným hmyzům plísním a houbám. Dále pak se instaluje okapnice pod fólii, montáž fólie, montáž kontralatí a pochozí latě. 

Takto se připraví vždy jedna strana střechy ideálně za jeden den aby se minimalizovalo zatečení do střechy. Takto se pokračuje po stranách střechy až je celá střecha ve fólii, kontralatích a pochozích latích.

Dále se celá střecha nalaťuje. 

Po laťování přichází kompletní oplechování.

Po nalaťování střechy a oplechování střechy je střecha připravená na pokládku tašek.

Před pokládkou tašek střechu vždy vyčistíme a vyfoukáme fukarem.

Dále pak přichází pokládka tašek, dořezání úžlabí, nároží, montáž hřebene, všech doplňků, montáž střešních oken, ventilací, prostupů a nakonec hromosvod.

Poslední části rekonstrukce střechy je generální úklid kolem celého domu který děláme průběžně. 

Následuje předání střechy stvrzený předávacím protokolem, popřání mnoho spokojených let s novou střechou a ujištění že kdyby se cokoliv dělo jsme vždy připraveni k rychlému a včasnému zásahu. Což stvrzujeme ve smlouvě řádnou zárukou na dílo.

Dále pak nabízíme čištění střechy, kontrolu, revize a další věci s tím spojené.

Oldřich Held.

Naše služby

Parapety

Kromě nabízených služeb nabízíme montáž parapetů.

Zobrazit kategorii Naše služby