Oprava střechy za použití asfaltových pásů Elastek dekor

Rekonstrukce střechy Praha asfaltový pásy Elastek lepenka

Pro renovaci ploché střechy bylo použito asfaltových pasů Elastek Dekor, kterými byla převařena asfaltová původní lepenka. Asfaltové pásy se pokládají na souvislý rovný, čistý a suchý podklad, který je napenetrován asfaltovým penetračním lakem. Před samotnou rekonstrukcí střechy prostřednictvím asfaltových pásů je nutné provést kontrolu a zhodnocení proláklin, výdutí apod. Kromě převaření asfaltové lepenky zde bylo provedeno oplechování komínů a atiky pozinkovaným plechem.

Reference

Zobrazit kategorii Reference