Oplechování prvků na fasádě titanzinkovým plechem

Oplechování a montáž parapetů za použití titanzinkového plechu bylo provedeno na prvcích fasády, kdy toto oplechování především chrání omítku před zamáčením a ušpiněním. Při samotném oplechování bylo důležité pečlivé zakotvení plechu a falcování spojů. Více ze samotné realizace naleznete ve fotogalerii.

Reference

Zobrazit kategorii Reference