Reference

Rekonstrukce střechy Praha Měděná falcovaná střecha oplechování střechy kostela

Montáž ventilačních turbín Lomanco

Naše společnost prováděla montáž ventilačních samotažných hlavic Lomanco, které slouží k odvětrávání bez nutnosti užití elektrické energie. Kromě samotné montáže hlavic bylo provedeno oplechování pozinkem, a výměna OSB desek … Zobrazit více informací

Zaatikové žlaby a atiky

U objektů, které na sebe navazují se velmi často setkáváme s odvodněním za pomoci mezistřešních nebo zaatikových žlabů. Tato volba odvodnění střechy vyžaduje velmi kvalitně odvedené klempířské práce, které … Zobrazit více informací

Rekontrukce kašny z mědi

Pro povrch kašny byl zvolen na opravu měděný plech o síle 1 mm. V rámci rekonstrukce bylo nutné před samotnou instalací měděného plechu, dno kašny vyčistit, naimpregnovat a vyměnit … Zobrazit více informací